Business lines

Werken aan een financieel gezond middelgroot bedrijfsleven met een duurzaam toekomstperspectief.

Business Consultants
Corporate Finance
Interim Management (1)
Executive Search (1)
 • Rentabiliteit en investeringen
 • Pragmatische strategie
 • Management en organisatie
 • Managementinformatie
 • Bijzondere situaties
 • Restructuring
 • WHOA
 • Overhead analyse
 • Raad van Advies, RvC, STAK
 • Waarde optimalisatie, realisatie of behoud
 • Fusies en overnames, strategisch en financieel
 • Middelgrote bedrijven
 • Bedrijfsopvolging
 • Distressed M&A
 • Herfinanciering, kapitaalinjectie
 • Inhoudelijk vanuit een bredere context
 • Transacties zijn geen doel op zich
 • Crisismanagement
 • CEO / CRO / COO / CFO
 • Directie en MT-niveau
 • Specialistische finance rollen
 • Implementatiekracht
 • Professionaliseren, optimaliseren
 • Verbetering informatievoorziening
 • Directie en MT-niveau
 • Algemeen, commercieel , financieel, operationeel en HR
 • Middelgrote bedrijven
 • Bedrijfsopvolging
 • Betrokken aanpak
 • Ervaren team, volledige uitvoering
 • Maatwerk, sectorkennis
 • Netwerk, headhunting, campagne